Sportovní aktivity

Oddíl plavání

          Kurz plavání pro lidi s mentálním a zrakovým postižením mohl být poprvé nabídnut našim klientům v roce 2013 také díky spolupráci s organizací Každý Koš Pomáhá, která nám pomohla zajistit prostředky na první rok. Kurz je veden zkušeným instruktorem prof. Karlem Kovařovicem, který je také lektorem pro výuku s postiženými lidmi na FTVS. Ostatní lektoři jsou pak studenti oboru Aplikovaná tělesná výchova a sport osob se specifickými potřebami.
          Kurz je založen na blízké spolupráci žáka s lektorem. Každý účastník kurzu má individuální cíle, kterých se snažíme v hodinách postupně dosáhnout.  Výhodou kurzu je i možnost plavání a relaxace pro rodiče nebo doprovod klienta.

 

Přihláška na plavání

 

Komunitní volnočasové sportovní aktivity

          V rámci poskytování dalších sportovních aktivit pro lidi se zdravotně postižením a zároveň jejich integrace do běžného života, se snažíme přicházet s dalšími aktivitami. Podařilo se nám uspořádat minikurz lezení na stěně, z kterého byli klienti velmi nadšeni. Jako součást našich benefičních beach volejbalových turnajů jsme také zařadili exhibici v přehazované, které se zúčastnili jak lidé s handikepem tak i bez.
 

 

Copyright © 2019 Vlastní cestou
GS RU