Nejcennější na světě je, když člověk člověku pomáhá. (Jan Werich)

Chcete nabídnout pomoc?


 

Finanční dary

Množství služeb, které poskytujeme našim klientům, úzce souvisí s množstvím finančních prostředků, jež máme k dispozici. Na provoz naší organizace získáváme prostředky v rámci dotačních a grantových řízení, nicméně bez darů od firem a soukromých dárců bychom nemohli naši činnost kvalitně provozovat.
Na částku daru Vám rádi vystavíme darovací smlouvy, na jejichž základě můžete dar našemu sdružení odečíst z daní, neboli namísto státu, půjde ona částka na naši činnost (více o odečtu viz. níže). V podstatě Vás tedy dar nic nestojí a přesně víte, k jakému účelu byly Vaše peníze použity.

Pro naši činnost je přínosná i malá částka, proto Vám za každý finanční obnos srdečně děkujeme.

Účet našeho sdružení je:

 

180 891 719 / 0300 ČSOB

 

 • Odečet daru z daní:

  Fyzické osoby -
  (podle § 15 odst. 8 zákona o dani z příjmu, zákon č. 586/1992 Sb. ve znění pozdějších předpisů.) Od základu daně mohou fyzické osoby odečíst hodnotu darů, pokud úhrnná hodnota darů ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně.
  Právnicke osoby - (podle § 20 odst. 8 zákona o dani z příjmu, zákon č. 586/1992 Sb. Ve znění pozdějších předpisů) Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu darů, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 5 % z již sníženého základu daně. Poplatníci, kteří nejsou založeni nebo zřízeni za účelem podnikání, tento odečet uplatnit nemohou.

  Občanské sdružení Vlastní cestou je osvobozeno od daně darovací a tedy můžeme všechny dary využít v jejich plné výši.

   

  Materiální dary


  Pro činnost sdružení jsou důležité také věcné dary, které nám umožní efektivněji pomáhat lidem s postižením při jejich integraci do společnosti. Naše sdružení se snaží umožnit lidem se zdravotním postižením realizaci různých volnočasových aktivit. Také na věcné dary poskytneme darovací smlouvu (vyjdeme z ceny věcného daru) a částku opět můžete odečíst z daní (viz. informace výše).

  Nabídnout nám můžete:
  • sportovní a rehabilitační pomůcky (podle konkrétních potřeb našich klientů)
  • odbornou literaturu
  • kancelářské potřeby (např. papír do tiskárny, toner, šanony, desky, pořadače, flipchart, fixy, propisky, prázdné CD a DVD apod.), kvalitní výpočetní techniku a další elektroniku (např. dataprojektor, digitální fotoaparát, velkoformátovou kopírku nebo tiskárnu, mobilní přístroje, apod.)
  • dary do tomboly na benefiční akce· dary pro ocenění práce dobrovolníků nebo asistentů (vstupenky na různé akce, stravenky, jízdenky, telefonní karty, drobné dárečky apod.)
  • dovybavení našich kancelářských prostor: vyšší policová skříň, věšák, tři lampičky na stoly, rámečky na fotografie na výzdobu

  V současné době hledáme bezbariérové prostory pro klub a výtvarný ateliér pro společné setkávání našich klientů, asistentů a dobrovolníků. Do nových prostor pak budeme potřebovat nábytek (stoly, židle, skříně) a další drobné vybavení (nádobí, ale i štětce, barvy a další výtvarné potřeby).

  Máte-li možnost naše sdružení podpořit, kontaktujte prosím ředitelku sdružení Janu Draslarovou na čísle 777 818 351 nebo e-mailem: mailto://vlastnicestou@vlastnicestou.cz.

  Za Vaše dary předem děkujeme.
   

Staňte se naším dobrovolníkem

Dobrovolníkem našeho sdružení se můžete stát i vy, stačí mít pár hodin času a dobrou vůli pomáhat.


Sdružení Vlastní cestou stále hledá nové dobrovolníky starší 18-ti let, kteří by rádi pomáhali lidem se zdravotním postižením. Nejčastěji se jedná o pomoc při aktivním využívání volného času (návštěvy divadel, kin, koncertů, vycházky, sport, vycházky, výstavy, atd.), ale také výpomoc v domácnosti a různé jiné aktivity (výuka na PC nebo jazyků, výlety atd.)

Kromě přímé pomoci lidem s postižením, můžete pomoci našemu sdružení také jinou činností, např. administrativní výpomocí, jednorázovou pomocí při organizování benefičních akcích a osvětové akci „Pojďme spolu překonávat bariéry“, nabídkou odborných služeb apod.

Pokud se chcete stát naším dobrovolníkem nebo máte nějaké dotazy, neváhejte kontaktovat koordinátorku dobrovolníků:
Janu Draslarovou: mobil: 777 818 351, e-mail: jana.draslarova@vlastnicestou.cz.
Těšíme se na Vás!


Nabízíme:

 • podporu koordinátorky dobrovolníků, která je vždy ochotna poskytnout potřebné informace nebo radu
 • zaučení, seznámeni s manipulací s mechanickým vozíkem a dalšími potřebnými dovednostmi a znalostmi
 • účast na víkendovém školení, kde má každý možnost přirozeně poznat, která činnost (forma pomoci) nebo který klient je mu/jí nejbližší; účastníci školení získají certifikát
 • účast na činnostech a vývoji sdružení a jeho aktivit, vítáme nové nápady
 • možnost přizpůsobit se vašim časovým možnostem i tomu, co byste rádi dělali
 • seznámení s novými zajímavými lidmi a jejich příběhy, nové zážitky
 • podporu formou supervizí
 • pojištění
 • Naše požadavky a očekávání na dobrovolníka:
  • věk nad 18 let
  • spolehlivost
  • zájem o problematiku lidí s postižením
  • ochota učit se nové věci
  • Kromě přímé pomoci lidem s postižením, můžete pomoci našemu sdružení také jinou činností, např. :
   • administrativní výpomocí
   • jednorázovou pomocí při organizování benefičních akcích a osvětové akci „Pojďme spolu překonávat bariéry“
   • nabídkou odborných služeb (právní, grafické, …), apod.
   • Pro mladší 18ti let nabízíme možnost praxe, která by probíhala v prostorách sdružení za stálé přítomnosti a pomoci někoho ze zkušených pracovníků sdružení.

Za poskytnutí jakéhokoliv daru nebo pomoci Vám moc DĚKUJEME.

 

Copyright © 2019 Vlastní cestou
GS RU