Osvětové akce

Naše sdružení nabízí osvětové a zážitkové akcepro veřejnost, vzdělávací instituce i firmy:

 

 • Přednášky o životě lidí s postižením
 • Program na přání
 • Pojďme spolu překonávat bariéry

 • Kromě těchto otevřených akcí se věnujeme také důkladnému víkendovému zaškolování dobrovolníků , které není určeno jen pro naše spolupracovníky, ale také pro další zájemce (více naleznete pod odkazem „víkendová školení“).


 • Přednášky o životě lidí s postižením

  Mladí lidé bez postižení mají často obavy, jak se chovat v přítomnosti člověka se zdravotním postižením. Proto nabízíme uspořádání osvětových přednášek, které by přispěly k tomu, aby se tyto bariéry odbouraly.

  Může se jednat o jednorázovou přednášku nebo cyklus více přednášek. Je také možné domluvit se na různé délce jednotlivých přednášek (hodina a půl, 45 minut atd.). Stejně tak můžeme připravit program dle domluvy i na celý den (více viz. níže Akce téměř na klíč). Konkrétní podobu přednášky můžeme upravit podle vašich představ.

  S myšlenkou přednášek o životě lidí se zdravotním postižením na školách i pro veřejnost přišel náš spolupracovník Daniel Havlík, který je sám člověkem s postižením-pohybuje se od narození na vozíku.
  V rámci přednášky klienti našeho sdružení prezentují zkušenosti ze života lidí s postižením, jedná se o mladé lidi s tělesným postižením na vozíku a o lidi nevidomé. Žáci se mohou během přednášky na cokoliv zeptat. Přednášky bývají zpestřeny krátkými filmy a dokumenty o této problematice. Pokud je přednáška delší, je možné, aby si žáci i prakticky vyzkoušeli pomoc lidem s postižením, s čímž máme velmi dobré zkušenosti.
  Život na vozíku není mnohdy jednoduchý. Žáci se na každé této přednášce především dozví, jaký má život s handicapem různé překážky, se kterými se musí člověk s postižením každodenně potýkat. Žákům vysvětlíme, že pomáhat ostatním je záslužná činnost, ale je také potřeba naučit se to dělat správným způsobem ve správnou chvíli. Velkou pomocí může být někdy jen maličkost, např. nadzvednutí koleček při nástupu do metra či autobusu, uvolnění místa, otevření dveří apod. Na tyto situace neformálním způsobem formou ukázkových situací a zapojení žáků přímo upozorňujeme.

  Tyto osvětové akce mají za cíl odstranit případné bariéry mezi mladými lidmi bez a s postižením. Osobní setkání s člověkem s postižením a možnost dotazů a bližšího poznání přispívají k obohacení vnímání života kolem sebe a v celé společnosti. Podobné zkušenosti mohou přinést rozvíjení postojů nesobeckosti, sociálního cítění a etiky.

  Pokud máte o přednášku zájem nebo máte nějaké dotazy, neváhejte kontaktovat ředitelku sdružení Janu Draslarovou: mobil 777 818 351 a e-mail: vlastnicestou@vlastnicestou.cz


  Program na přání

  Kromě přednášek nabízíme také další osvětové programy o životě lidí s postižením. K nabídce další osvětových akcí nás inspiroval úspěch osvětových přednášek a zájem jejich účastníků o další programy. Jedná se o celodenní či půl denní program pro žáky, kde by se prakticky seznámili s životem lidí s postižením a s prací osobního asistenta, neboli s tím, co obnáší pomoc lidem s postižením. V takovém programu si žáci pod dohledem našich zkušených pracovníků vyzkouší jízdu s vozíkem, a to např. i v městské hromadné dopravě. Zjistí v praxi, jak dostupné jsou různé stanice, ale i budovy nebo historické památky. V případě zájmu se mohou podívat také do bezbariérového bytu a vyzkoušet si i různé kompenzační pomůcky, včetně samotného vozíku. Součástí programu může být chůze s klapkami na očích a prakticky vyzkoušená dovednost vedení nevidomého člověka. Program mohou využít nejen děti, ale dospělí. Připravte svým zaměstnancům neobvyklé odpoledne plné nových zážitků a přínosných zkušeností!

  Program jsme připraveni uzpůsobit podle Vašich konkrétních představ. Pokud máte o podobné akce zájem nebo máte nějaké dotazy, neváhejte kontaktovat ředitelku sdružení Janu Draslarovou: mobil 777 818 351 a e-mail: vlastnicestou@vlastnicestou.cz


  Pojďme spolu překonávat bariéry

  Jedná se o osvětovou jednodenní akci, která se poprvé uskutečnila v roce 2003. Od té doby jsme ji několikrát s úspěchem zopakovali. Jejím cílem je přirozeným způsobem umožnit lidem bez postižení seznámit se blíže se zajímavými lidmi s tělesným postižením, upozornit je na překážky, se kterými se musí lidé pohybující se na vozíku každodenně potýkat a naučit je jim efektivně pomáhat. Zájemci o akci jsou lidé, kterým není život lidí s postižením lhostejný, ale kteří nemají možnost se s lidmi na vozíku poznat v běžném životě. Akce je organizována neformálně, formou hry - pod dohledem zkušených asistentů sdružení. Zúčastnit se může každý, kdo má zájem se něčemu novému naučit a koho tato problematika zajímá. Program akce je vždy jiný a pro účastníky vždy tajný. Zpravidla se jedná vždy o jeden den z víkendu. Vybrat si termín a přihlásit se můžete on-line na našich webových stránkách. Akci hezky vystihl názor jednoho z účastníků: „Existují lidé, kteří by rádi pomohli, ale nevědí, jak na to. Na této akci jsem se mohl na vše otevřeně zeptat, získal jsem plno důležitých informací a už vím, jak konkrétně mohu třeba na ulici pomoci člověku s postižením, pokud to bude potřebovat. Poznal jsem zajímavé lidi a prožil jsem po dlouhé době naplněný den.“

  Pokud máte zájem o více informací, kontaktujte prosím ředitelku sdružení Janu Draslarovou na mobilním čísle 777/818351 nebo emailem jana.draslarova@vlastnicestou.cz

 

Copyright © 2019 Vlastní cestou
GS RU