O nás

           „Vlastní cestou“ je nestátní nezisková organizace, která vznikla v roce 2002 jako dlouhodobý projekt, jehož posláním je zapojování lidí se zdravotním postižením a jiným znevýhodněním do společnosti. Organizace dlouhou dobu fungovala jen za pomoci dobrovolníků. Pak jsme ale zjistili, že pro dobrou funkčnost organizace jsou stálí zaměstnanci nezbytní. Rozhodli jsme se proto zaměstnávat lidi, kteří mají problémy s uplatněním na trhu práce (např. maminky na mateřské dovolené nebo krátce po ní).

          Po dlouhou dobu jsme pomáhali našim klientům pohybujícím se na vozíku tak, že jsme jim zajišťovali oficiální osobní asistenty, kteří je po proškolení doprovázeli na jejich aktivity během dne. Od roku 2016 jsme se  vrátili k naší původní vizi a s našimi klienty trávíme čas jako dobrovolníci. To nám umožňuje si více užít společných chvil a také rozšířit spektrum klientů s kterými trávíme čas. V současné době jsou klienty naší organizace i lidé se zrakovým a mentálním postižením.

          K našim klientům přistupujeme individuálně, za jejich aktivní spoluúčasti jim pomáháme v činnostech a aktivitách, ke kterým díky svému zdravotnímu postižení potřebují pomoc druhé osoby. Dále jim pomáháme úspěšně překonávat jejich obtížné životní situace, např. nalézt vhodné zaměstnání nebo finance na důležitou pomůcku.

Osvětové akce: Přednášky o životě lidí s postižením, Programy na přání, Pojďme spolu překonávat bariéry.

Kromě přímé pomoci lidem s postižením se sdružení věnuje také přípravě a realizaci osvětových a zážitkových akcí pro veřejnost.
          Nabízíme „Přednášky o životě lidí s postižením“, které mají za cíl odstranit případné bariéry mezi mladými lidmi bez a s postižením. Přednášející jsou naši klienti a to s tělesným postižením a nevidomí.
          Kromě těchto přednášek nabízíme také „Programy na přání“. Firmám a organizacím nabízíme teoretické a praktické vyzkoušení si pomoci člověku pohybujícímu se na vozíku, možnost vyzkoušet si být sám člověkem na vozíku, poznat (bez)bariérovost Prahy, možnosti cestování, seznámit se s různými pomůckami lidí s postižením, zjistit, v čem spočívá práce osobního asistenta apod. Akce se konají pod dohledem zkušených osobních asistentů a pracovníků sdružení. Zpravidla se jedná o celodenní program, který jsme ale schopni a ochotni upravit dle Vašich časových možností a představ.
          „Pojďme spolu překonávat bariéry“ je jednodenní osvětová akce, která se poprvé uskutečnila v roce 2003. Od té doby jsme ji několikrát s úspěchem zopakovali. Jejím cílem je přirozeným způsobem umožnit lidem bez postižení seznámit se blíže se zajímavými lidmi s tělesným postižením, upozornit je na překážky, se kterými se musí lidé pohybující se na vozíku každodenně potýkat a naučit účastníky akce efektivně těmto lidem pomáhat. Zájemci o tuto oblíbenou akci jsou lidé, které toto téma zajímá, kterým není život lidí s postižením lhostejný, ale kteří nemají možnost se s lidmi na vozíku poznat v běžném životě. Akce je organizována neformálně, formou hry a pod dohledem zkušených pracovníků a osobních asistentů sdružení. Zúčastnit se může každý, kdo má zájem se něčemu novému naučit a koho tato problematika zajímá.
Více informací o všech těchto osvětových akcích naleznete zde.

Benefiční akce

          Benefiční akce nám umožňují získávat finanční prostředky na chod naší organizace a jejich aktivit. Vybrané peníze nám také umožňují pomáhat našim klientům při nákupu důležitých kompenzačních a sportovních pomůcek, na kofinancování osobní asistence atd .


          2005 koncert funkové kapely Monkey Bussines ve spolupráci s pražským klubem ROCK CAFÉ.
          2006 benefiční večer s módní přehlídkou Ateliéru Donát, show několika artistů a dražbou obrazu                                   komiksového malíře Káji Saudka.
          2007 módní přehlídka Atelieru Donát s následnou dražbou originální fotografie jedné z našich klientek           2014 módní přehlídka v historickém sále restaurace Na Marijánce. Do rolí modelek se převtělili hráčky                       reprezentačního družstva v basketbale a oborného dohledu se ujala top modelka                                                 Romana Pavelková. Předváděli se modeli firmy Tally Weijl a autorské šaty Martiny Trnkové.

Práce s dobrovolníky

          Dobrovolníci jsou lidé, kteří se rozhodli pomáhat bez nároku na odměnu, ve svém volném čase. Díky nim se dařilo aktivity sdružení vždy udržet a rozvíjet. Velmi si vážíme pomoci všech našich dobrovolníků. Jejich pomoc je pro naše klienty velmi důležitá a nedocenitelná.

          V roce 2007 jsme získali akreditaci našeho Dobrovolnického centra od Ministerstva vnitra ČR. Staňte se i vy naším dobrovolníkem.

Více informací naleznete zde.

Vznik organizace

Organizace Vlastní cestou vznikla v roce 2002 na podnět několika klientů s tělesným postižením pohybujících se na vozíku. Hlavní motivací k založení tohoto sdružení bylo zjištění, že chybí dostatek osobních asistentů a dobrovolníků, kteří by těmto lidem pomáhali asistovat. Často se bohužel stává, že jsou lidé s těžkým tělesným postižením nuceni zůstat doma, protože se nenajde nikdo, kdo by s nimi ven "vyšel". Sdružení si proto dalo za cíl vyhledávat a následně profesionálně proškolovat zájemce o tuto náročnou a velmi potřebnou práci a zajišťovat jejich kvalifikované služby svým klientům Dále finančně vypomáhat těm, kteří nemají dostatek finančních prostředků na zaplacení osobní asistence a to vyhledáváním nových dárců a organizováním zajímavých benefičních a osvětových akcí.

 

Poradenství v oblasti pracovního uplatnění osob se zdravotním postižením, pro zaměstnavatele i pro zájemce o zaměstnání Základní sociální poradenství (povinnost dle zákona o sociálních službách)

Našim klientům a nejen jim se snažíme pomoci řešit jejich konkrétní individuální potřeby. Podáváme základní informace o tom, jak se lépe uplatnit na pracovním trhu, odpovídáme na dotazy v oblasti sociálních služeb, dávek apod. Pokud neznáme odpověď, sdělíme, kam se lze dále s dotazem obrátit.
Poradenství poskytujeme také zaměstnavatelům lidí s postižením, a to např. jaké jsou podmínky k zaměstnávání, jaké to má výhody a na co se mají připravit, pokud zaměstnají člověka s postižením, apod.
Dotazy můžete poslat na e-mail: vlastnicestou@vlastnicestou


  

Copyright © 2019 Vlastní cestou
GS RU